Proiectul Centurii Metropolitane Cluj a mai făcut un pas important!

POLITIC/ADMINISTRAȚIE Slider

Proiectul TR35 – Drum TransRegio – Centura Metropolitană Cluj – un proiect de
importanță strategică pentru regiunea Cluj, se află în etapa de proiectare Studiu de
Fezabilitate.

Astăzi, 27 octombrie 2021, au fost depuse la Agenţia de Protecţie a Mediului Cluj studiile
aferente etapei de obţinere a Acordului de Mediu, respectiv: Raport privind Impactul asupra
Mediului, Studiul de Evaluare Adecvata și Studiul de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor
de Apa.
Pentru elaborarea studiilor de mediu au contribuit peste 30 de experţi în vederea
analizării complete a impactului generat de proiect asupra componentelor de mediu și pentru
stabilirea măsurilor adecvate care să reducă considerabil impactul proiectului asupra
habitatului uman și elementelor de biodiversitate din zona de influență a Centurii
Metropolitane Cluj.

Astfel, a fost demarată etapa de avizare a documentaţiilor ce stau la baza obţinerii Acordului
de Mediu, etapă care va dura, conform procedurii, aproximativ 120 de zile. Aceasta include
analiza studiilor de către experţii ce fac parte din comisiile tehnice dedicate elementelor
studiate – habitat uman, biodiversitate vegetală și faună, sol, elemente forestiere, elemente
ale fluxului apelor, elemente de impact asupra schimbărilor climatice. Tot în această etapă
procedurală se va organiza dezbaterea publica aferentă emiterii Acordului de Mediu.
O altă etapă importantă a proiectului ce se apropie de maturitate în următoarele
săptămâni, este finalizarea tuturor soluţiilor tehnice și adoptarea modificărilor solicitate de
către CNAIR prin Comisia Tehnică pentru avizarea finală a proiectului în ce privește elementele
de siguranţă a circulaţiei. Această etapă complexă de avizare, analizează în detaliu elementele
tehnice ale proiectului și anume: clasa tehnică a drumurilor, viteza de proiectare,
caracteristicile geometrice în plan orizontal și vertical, vizibilitatea rutieră în lungul traseului,
profilurile transversale tip, tipuri de parapeți de siguranţă, panouri antifonice, semnalizarea
rutieră, amenajarea intersecțiilor și verificarea capacității de circulaţie, sistemul de
management integrat al traficului, respectiv soluţiile tehnice de iluminat exterior.

După finalizarea celor două etape menţionate, Analiza Cost-Beneficiu, alături de
întreaga documentație a Studiului de Fezabilitate va intra în faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la nivelul CNAIR, MTI și interministerial, prin promulgarea Hotărârii de Guvern. Dupa acest pas, proiectul va parcurge etapele finale: PUZ, DTAC și Exproprieri.

Având în vedere complexitatea proiectului, pe durata elaborării soluţiilor tehnice au
intervenit elemente suplimentare, schimbări de soluţii, modificări de traseu care au implicat
reluarea etapei de avizare, modificări datorate atât constrângerilor apărute ulterior, cât și
solicitărilor instituțiilor și autorităţilor publice. Astfel, graficul de elaborare a proiectului a fost
revizuit de către echipa de proiect, iar termenul de predare a documentației complete pentru
aprobarea indicatorilor tehnico – economici este luna martie 2022.

Menționăm că Drumul TR 35 – Centura Metropolitană Cluj, este cel mai complex
proiect de infrastructură rutieră integrată, la nivel metropolitan din România, proiect ce va
genera un impact major în dezvoltarea mobilității sustenabile și a consolidării economice și
sociale în Zona Metropolitană Cluj și Regiunea Transilvania.

Date tehnice ale proiectului:
TR 35 Centura Metropolitana Cluj:
 42 km de drum național cu 2 benzi pe sens, bandă de acostament și zonă mediană
 Viteze de proiectare: 17 km – 80 km/h, respectiv 25 km – 100 km/h
 20 noduri rutiere denivelate
 96 poduri/pasaje cu lungime max de 1540m
 3 tunele din care 1 în soluție săpătură deschisă (cut & cover) în lungime de 490m și 2
în soluție de galerie cu lungime de 370m
 20 km de piste pentru bicicliști și micromobilitate
 25 de km de panouri antifonice cu amplasare pe părțile laterale și/sau median
 Corelarea TR35 cu alte proiecte majore aflate în diferite stadii: PUZ Sopor, Spitalul
Regional de Urgenta, Spitalul pediatric monobloc, Tren metropolitan/metrou, Deviere
Someș în zona aeroport/Apahida
Drumuri de legatura în portofoliul CNAIR
 8 drumuri de legatură în lungime de 24 km
 Viteza de proiectare cuprinsă între 50 și 80 km/h
 2 tuneluri în soluție de galerie în lungime de 450 respectiv 310 m
 Se asigură legătura directă cu toate drumurile naționale din zona metropolitană CLUJ:
A3, DN1, DN1F, DN1N (V.O.C.E.), DN16, DN1C, V.O.C.N.E.
 21 poduri/pasaje cu lungime max=607m
 7.5 km piste pentru bicicliști și micromobilitate
 asigurarea prin 2 căi directe a accesului la Spitalul Regional De Urgență și conexiune
directă la Spitalul pediatric monobloc.
De asemenea, a fost inclus un proiect de impadurire (peste 80 ha) în raport de 2:1 pentru
compensarea suprafetelor forestiere afectate de proiect.
După finalizare, acest proiect de infrastructură majoră va reduce congestia de trafic din
Zona Metropolitană Cluj, va reduce timpul de deplasare și nivelul de poluare cu noxe în zona
de influență, va crește siguranţa în mobilitatea metropolitană, va facilita deplasarea
mijloacelor de transport în comun, va asigura soluţii de deplasare optime și sigure pentru
bicicliști și micromobilitate și va asigura un nivel superior de accesibilitate și conectivitate în
Zona Metropolitană Cluj.
Proiectul strategic TR35 – Drum TransRegio – Centura Metropolitană Cluj, aflat în faza
finală a Etapei Studiu de fezabilitate, PUZ, DTAC, Exproprieri – este dezvoltat de asocierea
EXPLAN (lider de asociere), CADSIL SRL – TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV
ÉPITOMÉRNOKI kft. Beneficiarul proiectului este Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
prin CNAIR, iar beneficiari indirecți sunt UAT-urile din zona metropolitană Cluj: Cluj-Napoca,
Gilău, Florești, Apahida, Baciu, Feleacu.
Despre EXPLAN S.R.L.: este o companie axată pe furnizarea de soluţii complete, servicii
de proiectare, consultanță și management în domeniul ingineriei civile cu precădere a
SC EXPLAN SRL, Str. Marginasa Nr. 29C1, Cluj-Napoca, Tel – Fax 0364-739429, e-mail: office@explan.ro
CUI: RO16583121, J12/2572/2004, Cont. Banca Transilvania: RO87 BTRL 0130 1202 9551 96XX
infrastructurii rutiere. Misiunea EXPLAN SRL este de a oferi servicii de calitate, cu
promptitudine și responsabilitate, fiind în măsură să pună la dispoziţia clienţilor săi, servicii
integrate și soluţii personalizate, în funcţie de nevoile fiecăruia. Prin utilizarea programelor de
proiectare asistată de calculator de către specialişti în domeniu, sunt obţinute proiecte şi
soluţii tehnice complete şi profesionale în domeniul infrastructurii rutiere. Abordarea pe care
o propunem în cadrul fiecărui proiect reprezintă raportul optim între investiţie şi eficienţă
tehnică, urmărind folosirea celor mai moderne soluţii în domeniu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *