Cum se va putea solicita urna mobilă pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie? Modelul de cerere de vot

Politica nationala

Cetățenii care din diferite motive nu se vor putea deplasa la secția de votare o vor putea face prin intermediul urnei speciale mobile, chiar și persoanele aflate în carantină sau în izolare din cauza pandemiei de COVID-19 sau persoanele invalide ori cele care au de executat o pedeapsă privativă de libertate.

Direcțiile de sănătate publică cărora le sunt transmise listele trebuie să comunice de îndată, dar nu mai târziu de data de 5 decembrie 2020, birourilor electorale de circumscripție județeană/oficiilor electorale, după, caz, prin orice mijloace, lista persoanelor cu privire la care s-a formulat cererea în privința cărora s-a instituit izolarea sau carantina, însoțită de deciziile emise privind izolarea sau carantina acestora.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) vine în sprijinul alegătorilor români care doresc să își exercite dreptul de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 și pune la dispoziția acestora un clip video și materiale de informare menite să ilustreze tehnica votării prin intermediul urnei speciale (mobile).

Materialele de informare pot fi accesate AICI.

Pe site-ul AEP, www.roaep.ro  în cadrul secțiunii Urna mobilă (specială), poate fi accesat și descărcat atât modelul cererii de vot prin intermediul urnei speciale de către persoanele netransportabile din motive de boală sau invaliditate, precum și modelul cererii pentru emiterea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei mobile de către persoanele aflate în izolare sau carantină.

Totodată, în cadrul aceleași secțiuni, alegătorul este îndrumat să identifice  secția de votare la care este arondat și adresa biroului electoral de circumscripție județeană sau a oficiului electoral de sector, după caz, pe raza căruia are domiciliul sau reședința.

AEP a realizat, de asemenea, un material video pe tema procedurii de exercitare a dreptului de vot prin intermediul urnei speciale (mobile), care poate fi vizionat pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook a Autorității Electorale Permanente.

În ziua de 6 decembrie 2020, data alegerilor parlamentare, biroul electoral al secției în care s-a depus cererea va delega o echipă formată din doi membri, care se va deplasa la locul în care se află alegătorul, precizat în cererea depusă anterior, membrii având asupra lor urna specială, buletinul de vot și toate celelalte materiale necesare votării, precum ștampilă, tuș, lista electorală. Alegătorul are obligația de a prezenta un act de identitate și de a semna lista electorală înainte de a primi buletul de vot și ștampila. Buletinul se va introduce apoi în urna mobilă.

În fiecare secție de votare va exista o singură urnă specială, însoțită de cei doi membri delegați de biroul electoral, care trebuie să revină la secția de vot până la închiderea acesteia, la ora 21.00.

Urna specială pentru cei internați în spitale sau în cămine de bătrâni

Persoanele care se află internate în spital, fie că e vorba de unitate publică sau privată, într-un cămin de bătrâni sau în alte așezăminte sociale pot vota prin intermediul urnei speciale dacă au domiciliul sau reședința în județul pe raza căreuia se află unitatea respectivă. Cererea se depune în mod identic, alături e documentele oficiale care să certifice condiția alegătorului care nu se poate deplasa la secția de votare. Biroul electoral al secției de votare stabilește echipa formată din cei doi membri care va merge cu urna mobilă la locurile unde se află alegătorii care au solicitat-o.

Echipele care duc urna specială se vor deplasa sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Urna mobilă pentru cei aflați în carantină sau izolare la domiciliu din cauza Covid-19

Dacă este în carantină, alegătorul trebuie să depună o cerere pentru urna specială însoțită de copia deciziei de carantină emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

Dacă cetăţeanul cu drept de vot se află în izolare la domiciliu, în locaţia declarată ori într-un spaţiu special desemnat de către autorităţile competente, poate vota prin intermediul urnei speciale dacă depune o cerere în acest sens şi copia unuia dintre următoarele documente:

– biletul de externare din unitatea sanitară care confirmă diagnosticul şi indicaţia de izolare;

– decizia de izolare emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană/ a municipiului Bucureşti;

– rezultatul testării COVID-19 RT-PCR (pozitiv) din ultimele 14 zile.

Citește AICI, detaliat, cum pot vota alegătorii aflați în carantină sau izolare la domiciliu dacă nu au acte doveditoare.

Urna specială pentru cei aflați în penitenciare

Persoanele care se află private de libertate, în baza unui mandat de arestare preventivă şi persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale și se află înscrise în listele electorale permanente ale circumscripţiei electorale pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deţinere au dreptul să solicite urna specială pentru a-și exprima dreptul la vot.

Directorii penitenciarelor și ai locurilor în care sunt privați de libertate cei cu drept de vot au obligația să le aducă la cunoștință acestora că pot solicita urna specială pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie.

Fiecare persoană privată de libertate poate face o cerere scrisă pe care o va depune la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deţinere, cel mai târziu în preziua votării, 5 decembrie 2020, ora 12.00. Cererile sunt obligatoriu datate şi semnate olograf şi trebuie să cuprindă numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate.

Reprezentanții penitenciarelor vor depune cererile cel mai târziu în preziua votării, pe 5 decembrie, între orele 18.00 – 20.00, la secţiile de votare din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral de circumscripţie pe raza căruia se află penitenciarul. Aceștia au obligația să permită echipelor biroului central al secțiilor de votare accesul cu urna mobilă pentru exercitarea dreptului la vot, care se va face pe baza prezentării unui act de identitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.