Se caută peste 300 de recenzori la Cluj-Napoca pentru RECENSĂMÂNT 2022. Ce trebuie să faci?

POLITIC/ADMINISTRAȚIE Slider

Primăria Cluj-Napoca a demarat un proces de recrutare pentru peste 300 de recenzori care să efectueze recensământul în municipiu și 17 recenzori șefi pentru coordonare.

Municipalitatea anunță faptul că, în perioada 22 februarie – 25 martie 2022, recrutează un numar de 312 recenzori pentru efectuarea recensământului în municipiul Cluj-Napoca și 17 recenzori șefi pentru coordonare.

Persoanele interesate vor completa cererea, care poate fi descărcată AICI,  o vor scana, semna olograf/ digital și transmite, online, la adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro.

Condiții de îndeplinit

Generale:

• Vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data selecţiei – condiţie eliminatorie;

• Minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu) – condiţie eliminatorie;

• Să nu aibă cazier judiciar – condiţie eliminatorie;

• Să deţină cunoştinţe de utilizare a unei tablete;

• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;

• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

• Rezistentă la stres și lucru sub presiune.

Specifice:

• Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);

• Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminica).

Recenzorii sunt plătiți cu 10,5 lei pe chestionar completat la un program de lucru de 8 ore/zi.

Personalul selectat va încheia cu autoritatea locală un contract de prestări servicii pe perioada 16.05-17.07.2022- modelul contractului e prevazut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamântului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021. Detalii suplimentare, AICI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.