Europarlamentarul Daniel Buda atrage atenția asupra problemei reciclării deșeurilor în România

Politica externa

Reciclarea deșeurilor și transformarea lor într-o resursă de energie pare de domeniul SF-ului în România, iar europarlamentarul PNL Daniel Buda trage un semnal de alarmă cu privire la acest aspect.

România nu a reușit sa înregistreze schimbări semnificative în ceea ce privește colectarea și reciclarea deșeurilor. Potrivit conceptului de economie circulară, deșeurile nu trebuie să mai reprezinte o povară, ci o resursă importantă din punct de vedere economic, așa cum se întâmplă în majoritatea statelor din UE. Din păcate, în țara noastră, deșeurile sunt încă privite ca fiind o povară, în timp ce ar putea fi văzute drept o oportunitate pentru dezvoltare economică mai ales în zona energiei regenerabile.

„Pragul de reciclare a deșeurilor municipale este stabilit de Comisia Europeană la 65 %, până în anul 2030. De asemenea, este vorba și despre o țintă de 75 % în cazul reciclării deșeurilor de ambalaje. Din motive de neînțeles , România este statul care are cel mai mic nivel al reciclării deșeurilor din UE 28, precum și cea mai mare rată de depozitare a deșeurilor fiind astfel in în imposibilitatea de a-și onora obligația asumată prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, unde era prevăzut un nivel de reciclare al deșeurilor de minimum 50%.

De asemenea, există dificultăți și în ceea ce privește capacitatea de transformare a deșeurilor în materie primă, generându-se astfel pierderi de aproape 1 miliard de euro.

Având în vedere această problemă cu care se confruntă ţara noastră, am adresat Comisiei Europene o întrebare cu solicitare de răspuns scris, în baza procedurilor parlamentare de care dispun, în care am cerut să mi se comunice instrumentele pe care Comisia le are la îndemână pentru ca autoritățile române să fie sprijinite in luarea unor masuri concrete în vederea atingerii nivelului de reciclare asumat prin Tratatul de aderare.

În răspunsul dat, Comisarului pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, domnul Karmenu Vella, m-a asigurat că există o preocupare la nivelul Comisiei astfel încât România să îşi poată îndeplini această obligaţie la termen iar în acest sens s-au alocat resurse financiare consistente, atât pentru perioada 2007-2013 cât şi pentru perioada 2014-2020, astfel încât ţara noastră să treacă cu succes de această etapă”, se arată într-un comunicat al euroalesului clujean.

Daniel Buda a redat mesajul Comisarului Vella cu privire la reciclarea deșeurilor:

„Comisia a întreprins mai multe inițiative pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a acquis-ului în materie de deșeuri în întreaga UE. În perioada 2012-2013, România a făcut parte din primul grup de state membre care au participat la un exercițiu de promovare a conformității, în cursul căruia s-a efectuat o analiză cuprinzătoare (o fișă informativă) și s-a stabilit un set de recomandări politice precise, specifice fiecărei țări (o foaie de parcurs) privind deșeurile municipale. Comisia intenționează să monitorizeze punerea în aplicare a acestor recomandări în cadrul unui exercițiu de alertă timpurie, axându-se pe respectarea obiectivului pentru 2020 referitor la deșeurile municipale.

În plus, în cadrul programului pentru perioada 2007-2013, din Fondul european de dezvoltare regională s-au alocat 2,8 miliarde EURO pentru gestionarea deșeurilor, iar în perioada 2014‐2020 sunt prevăzute alte 300 de milioane EUR din Fondul de coeziune. În paralel cu investițiile fizice, se acordă asistență pentru furnizarea de servicii mai eficiente.

Comisia va evalua cu atenție rapoartele de punere în aplicare pentru perioada 2012-2015 pe care România trebuie să le prezinte până la sfârșitul lunii septembrie 2016 în temeiul mai multor directive referitoare la deșeuri, inclusiv informațiile despre progresele înregistrate cu privire la obiectivul de reciclare pentru 2020, în conformitate cu metoda de calcul aleasă de România. Concluziile acestei evaluări vor fi luate în considerare în cadrul exercițiului de alertă timpurie.

Pentru a aborda lipsa unui plan valabil de gestionare a deșeurilor și a unui program de prevenire a generării deșeurilor în România s-a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Ca să poată utiliza fondurile UE pentru a-și îmbunătăți infrastructura de gestionare a deșeurilor, România trebuie să adopte aceste planuri până la sfârșitul anului 2016. După ce planurile vor fi disponibile, Comisia va evalua conformitatea acestora cu cerințele din Directiva-cadru privind deșeurile”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *