Nicușor Dan, la Cluj: „Noul statut USR se bazează pe democrație internă, integritate și transparență”

POLITIC/ADMINISTRAȚIE

Partidul Uniunea Salvați România a organizat, în perioada 12-14 mai, primul congres al partidului extins. Cei 260 de delegați au dezbătut vineri, timp de 12 ore, noul statut al USR. Președintele USR Nicușor Dan consideră că forma noului statut este inovatoare pentru politica românească și arată că USR este consecvent atunci când pretinde integritate și transparență în administrația locală și centrală și de la politică, în general, aplicându-și aceleași criterii.

„Cerem politicienilor integritate și transparență și aplicăm aceleași criterii când este vorba despre noi înșine. Statutul USR se bazează pe democrație internă, integritate și transparență față de membrii USR și față de societate. Acest statut este o noutate în politica românească”, a caracterizat Nicușor Dan, președintele USR,  documentul votat de Congres.

Statutul împarte puterea de decizie între Congres, Președinte, Biroul Național, Comitetul Politic și membrii săi. Spre deosebire de Președinte și Biroul Național, alese de Congres, Comitetul politic este un organism de conducere colegial, un mini-congres, din care fac parte membrii Biroului Național, parlamentarii și europarlamentarii USR, președinții filialelor județene și al filialei Diaspora, Liderii de Grup ai consilierilor locali USR.

Membrii USR au puterea de a se pronunța asupra deciziilor cu impact pe termen mediu și lung prin referendumuri interne.

Statutul USR prevede: „Pentru fundamentarea deciziilor cu impact pe termen mediu și lung, Biroul Național este obligat sa organizeze consultarea membrilor USR prin votul consultativ al acestora prin intermediul unei platforme IT colaborative, când acesta îndeplinește condițiile statutare. Biroul Național va cere votul consultativ al membrilor USR și pe un aspect despre care o treime dintre filialele județene decid că este necesar a fi supus votului consultativ al membrilor USR, precum și în cazul solicitării în acest sens exprimate de un număr de prag minim 200 membri la fiecare 2000 de membri USR”.

Statutul prevede limitări temporale privind deținerea funcției de președinte al partidului și incompatibilități pentru cea de secretar general. Funcția de Președinte al USR poate fi deținută de aceeași persoană pe o perioadă de maxim zece ani, la calculul acestui termen luându-se în considerare atât anii consecutivi, cât și cei neconsecutivi în care a deținut funcția. În ceea ce privește Secretarul General, acesta nu va avea dreptul să ocupe nicio altă funcție în organele de conducere din cadrul USR, precum nicio altă funcție politică aleasă sau numită.

USR își propune în statut să fie cel mai transparent partid din România. Astfel, bilanțul contabil și raportul comisiei de cenzori privind finanțelor partidului vor fi făcute publice pe site-ul USR. De asemenea, orice membru al USR poate avea acces la documentele contabile ale partidului, iar procesele verbale ale ședințelor Biroului Național vor fi disponibile, la cerere, birourilor locale și județene.

Membrii organelor naționale de conducere ale partidului sunt obligați să depună Declarații de Avere și Declarații de Interese conform modelului stabilit de lege pentru aceasta. Declarațiile se vor publica pe site-ul web USR, cu anonimizarea informațiilor confidențiale conform uzanțelor publice în materia declarațiilor de avere/interese. Anonimizarea nu va putea privi veniturile și datoriile membrilor organelor de conducere, sau alte informații similare.

Membrii USR au obligația de a menține în permanentă situația lor de la data admiterii, respectiv să păstreze starea de îndeplinire a criteriilor de admitere în partid. Aceste criterii vor fi elaborate de viitorul Comitet Politic și vor fi incluse în regulamentul Comisiei de Arbitraj. În prezent, fiecare membru semnează pe proprie răspundere pentru informațiile despre el privind experienţa profesională, competenţele, desfăşurarea de activităţi civice, traseism, plagiat, conflicte de interese sau participare la obţinerea de foloase patrimoniale.

„Am făcut ceea ce nu au făcut alte partide. Comisia de Arbitraj din USR este peste organele executive care sancționează. În celelalte partide, comisiile de arbitraj dau dispoziții, dar ultimul cuvânt îl au președinții. Noi am creat un statut cu adevărat democratic”, a spus Nicușor Dan referindu-se la atribuțiile Comisiei de Arbitraj.

Aceasta va soluționa, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părților și a dreptului la apărare, diferendele între filiale și organismele naționale de conducere ale USR, sau între membrii USR și organismele naționale de conducere ale USR, precum și contestațiile împotriva sancțiunilor dispuse de Biroul Național sau Comitetul Politic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *