Statul anunță că ONG-urile care fac asistență socială pot depune documentele pentru subvenție

POLITIC/ADMINISTRAȚIE

Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România care înființează și administrează unități de asistență socială, cu sediul în Județul Cluj pot depune documentația de solicitare a subvenției în baza Legii nr. 34/1998, pentru anul 2024 până la data de 29 septembrie 2023, ora 14.00, în una dintre următoarele forme:

  • în pachet închis, la registratura Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia, fundaţia sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, (respectiv AJPIS CLUJ)
  • electronic, către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, pe adresa de email: subventii_lg34@mmanpis.ro

Precizăm că adresa de email mai sus menționată este consacrată DOAR transmiterii electronice a documentației de solicitare a subvenției de la bugetul de stat în baza Legii nr.34/1998.

Sunt eligibile să solicite subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr. 34/1998 asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute ăn România care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

  • administrează unități de asistență socială în cel puțin două județe, inclusiv Municipiul București sau administrează o unitate de asitență socială ai căror beneficiari provin din două sau mai multe județe, inclusiv Municipiul București și care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015
  • sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizor de servicii sociale, potrivit legii
  • dețin licență de funcționare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenție
  • solicită subvenții în completarea resurselor financiare proprii

Nivelul mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată este următorul:

  • 1.000 lei/persoană pentru serviciile sociale cu cazare, cu excepția adăposturilor de noapte
  • 600 lei/persoană, pentru serviciile sociale fără cazare, precum și pentru adăposturile de noapte

Alte informații necesare, precum și instrucțiuni privind transmiterea electronică a documentației de solicitare a subvenției de la bugetul de stat, sunt prevăzute în Anunțul în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr.34/1998, pentru anul 2024, publicat pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, AICI 

 

precum și pe pagina de internet a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj AICI

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *