Care sunt problemele în instanțele clujene, discutate la o dezbatere organizată de Barou

Slider Special
 
 
Cu ocazia acțiunii de protest #ZiuaFărăAvocați din 4 octombrie, Baroul Cluj, al doilea ca mărime din țară, a organizat o masă rotundă la care au participat președinții instanțelor de judecată precum și șefii parchetelor din județul Cluj, cărora reprezentanții avocaților clujeni le-au expus problemele întâmpinate, informează Clujust.ro
 
În cadrul întâlnirii au fost discutate problemele cu care se confruntă avocații în activitatea profesională în relația cu magistrații, judecători și procurori.
 
”Principalele disfuncționalități ale sistemului judiciar semnalate de avocați au fost: 1. Nerespectarea termenului rezonabil de soluționare a cauzelor: Termenele îndelungate acordate de instanțe, durata exagerată a etapei scrise a procesului, soluționarea îngreunată a majorității dosarelor datorată în principal numărului redus de judecători. Intervalul de circa 6 luni între momentul la care se inițiază un anumit demers juridic și primul termen de judecată generează nemulțumirea vădită a clienților și diminuează încrederea justițiabililor în justiție. Prelungirea nejustificată a procedurii de regularizare a cererilor de chemare în judecată, care deși a fost reglementată în ideea accelerării soluționării acestora, are un efect contrar datorită manierei defectuoase în care se aplică. Amânarea repetată a pronunțării soluțiilor în dosare (neurmată, în materie civilă, de comunicarea hotărârii motivate) peste termenul prevăzut de Codul de procedură civilă, iar comunicarea hotărârii motivate depășește frecvent durata de 6 luni; Durata foarte mare a perioadei de derulare a urmăririi penale. Preschimbarea termenelor de judecată pentru dosarele aflate pe rol, ajungându-se la un decalaj de peste 6 luni de zile față de termenele inițial stabilite. Fixarea primului termen pentru dosarele nou înregistrate la un interval foarte mare de timp față de data înregistrării cererii. Inexistența unei aplicări unitare a procedurii de normare a activității, ceea ce lipsește de previzibilitate actul de justiție. 2. Reducerea de către instanțe a cheltuielilor de judecată reprezentate de onorariul de avocat și reducerea de către procurori a onorariilor cuvenite avocaților din oficiu; 3. Ignorarea rolului avocatului și implicit a funcției apărării în procesul penal; 4. Nerespectarea de către instanțele de judecată a timpului necesar refacerii capacității de muncă a avocatului prin comunicarea actelor de procedură în perioada vacanței judecătorești și prin respingerea cererilor de amânare a judecării cauzelor justificate cu documente; 5. Interzicerea accesului avocaților cu telefoane mobile, tablete sau chiar laptopuri în unele unități de poliție și parchet, cu nesocotirea reglementărilor care permit acest acces. Problemele semnalate au impact negativ asupra actului de înfăptuire al justiției, iar partenerii de dialog ai avocaților au agreat că se impune găsirea cât mai rapidă a soluțiilor pentru rezolvarea acestora, în beneficiul justițiabililor care sunt cei direct afectați. În cadrul discuțiilor au fost identificate remedii pentru probleme punctuale, urmând a coopera în continuare pentru rezolvarea celor sistemice cu implicarea tuturor factorilor de decizie.”, a transmis Consiliul Baroului Cluj. 
 
Mai multe AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *